najbolje iz Vukovara

želiš saznati nešto

O nama

Vrhunsko vukovarsko zadruga osnovana je u rujnu 2018. godine na inicijativu grada Vukovara kao zadruga koja okuplja male i velike proizvođače te obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja grada Vukovara i okolice s ciljem stvaranja prepoznatljivosti kvalitete i izvornosti proizvoda, olakšanog plasmana na tržište i distribucije. Također cilj je pomoći proizvođačima u razvoju novih proizvoda, stvaranju identiteta proizvoda kroz nova pakiranja i vizualni identitet proizvoda a kako bi proizvodi mogli dobiti oznaku kvalitete i izvornosti “Vrhunsko vukovarsko”.​

posjetite naša

Prodajna
mjesta

ako dolaziš u

Vukovar

Vukovar

ako dolaziš u

Dubrovnik

Dubrovnik

upoznajte naše

Članove
Zadruge

oznaka kvlaitete

Vrhunsko vukovarsko